Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Cale AS bevisat miljövänliga
Det norska Cale-bolaget, Cale AS, har nyligen bevärdigats med certifikatet Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn är en nationell certifieringsprocess, tillgänglig för privata såväl som offentliga företag. Cale AS genomgick en noggrann granskning för att säkerställa att företaget uppfyller definierade miljökrav. Detta har lett till att företaget har lagt större fokus på en miljövänlig verksamhet och de anställda har blivit mer aktivt involverade i miljöfrämjande åtgärder. På sikt hoppas Cale AS att certifikatet ska göra att Cale av kunderna upplevs som en ännu intressantare partner.