Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Cale ersätter "honesty boxes" i Kent, UK
Efter många års användning av Cale-terminaler runt om i grevskapet Kent har Kent County Council installerat Cale MP 104-terminaler på de fyra platserna Teston Bridge Picnic Site, Manor Park Country Park, Trosley Country Park och Lullingstone Country Park ¬facilities i området West Kent.

Tidigare betalades P-avgifterna i sk ”honesty boxes” som förutsatte att bilisterna var ärliga och betalade. Vid högsäsong fanns även personal tillgänglig. Det här ansågs inte acceptabelt eftersom det antogs att många var oärliga och undvek att betala P-avgiften. Systemet med ”honesty boxes” kunde ibland även orsaka köer vid infarterna. Det beslutades att man skulle installera betalterminaler för att effektivisera avgiftsupptagningen.

Cale betalterminaler är enkla och snabba att använda vilket minimerar köbildning. Eftersom bilisterna nu är mer villiga att betala medför det ökade intäkter som kan användas till underhåll och förbättringar av anläggningarna. Eftersom avgiftsupptagningen nu enbart sker via terminalerna, kan tiden som förr användes för manuell avgiftsupptagning nu användas för andra uppgifter.

Eftersom vissa terminaler stundtals inte skulle få tillräckligt med solljus under perioder då de användes väldigt mycket, beslutades det att de terminalerna även ska kunna drivas via elnätet när så behövs.

Cale-terminaler är idealiska för användning på relativt ensliga platser p g a att de har en hög säkerhetsnivå. Eftersom Cale-terminalerna är gjorda i rostfritt stål (standard) bibehåller de även ett tilltalande yttre under många år och är mycket motståndskraftiga mot korrosion och yttre åverkan.