Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Cale ökar inom kollektivtrafiken

Användningen av Cale-terminaler för att ställa ut biljetter inom kollektivtrafiken har ökat i Sverige, där Stockholms lokala bussbolag, Stockholms Lokaltrafik (SL), är ett bra exempel. Samtliga terminaler är anslutna till en komplett online-lösning, vilket innebär att kreditkort omedelbart verifieras hos utställande bank.

Under våren och sommaren 2008 har två offentliga upphandlingar gjorts i Sverige för inköp av biljetterminaler för placering vid busshållplatser.

Karlstadsbuss bestämde sig för att sälja biljetter via Cale MP104-terminaler. Dessutom fick Cale en beställning från Västmanlands Lokaltrafik (VL). Cale vann upphandlingen i mycket hård konkurrens, bland annat tack vare att Cales webbaserade back-office system motsvarade VL:s krav.