Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Cale Sverige bildas – ökat fokus på svenska kunder
För att kunna serva kunder bättre när Cale-koncernen växer har Cale bildat en ny affärsenhet som heter Cale Sverige.

Cale-gruppen har vuxit en del under de senaste 18 månaderna och nya dotterbolag har bildats. För att bättre kunna fokusera på de svenska kunderna har vi valt att omstrukturera styrkorna och bilda Cale Sverige.

Svenska kunder betjänas från 29 april av det nya sälj- och servicekontoret, Cale Sverige. Chef för Cale Sverige är Johan Broman.

Cale Access kommer som förut att hantera internationell försäljning, teknik och utveckling såväl som funktionerna marknadsföring och ekonomi.

Den här tydligare ansvarsfördelningen kommer att gynna kunderna eftersom det blir enklare för säljare och serviceingenjörer, ansvariga för Sverige, att kunna fokusera på denna mycket viktiga marknad.

”Jag är övertygad om att omorganisationen kommer att leda till en mer personlig kontakt med kunderna och en närmare relation till vår hemmamarknad”, säger Johan Broman, chef för Cale Sverige.

”Vi uppskattar att få feedback från kunderna, om hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster för att uppfylla kundernas högt ställda krav på bästa sätt. Kommunikationen kan på det här sättet förbättras och nödvändiga beslut tas snabbare!”