Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Differentierad prissättning vid Newcastle universitet
Newcastle universitet har installerat flera solardrivna Cale MP104-terminaler för användning på campus.
Universitetet hade problem med begränsade parkeringsmöjligheter till följd av ombyggnationer på campus och ville minska parkeringsproblemen under dagtid för att se till att de med störst parkeringsbehov fick parkeringsplats. Terminalerna har två inbyggda tariffer, så universitetet kan skilja på priset för allmänheten och för innehavare av parkeringstillstånd. Användarna kan välja mellan de två tarifferna genom att trycka på en knapp. Universitetet valde de soldrivna automaterna dels av miljöskäl och dels på grund av att de är enkla och flexibla att installera.