Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Differentierade taxor vid Newcastle University
Newcastle University i Storbritannien har installerat soldrivna Cale MP 104 parkeringsterminaler som en del i ett nytt parkeringssystem.

På grund av begränsad tillgång på P-platser under pågående ombyggnationer togs belsutet att trängseln på dagtid ska reduceras samtidigt som de som är i störst behov av P-plats ska kunna erbjudas en ledig plats.

Systemet tillåter parkering under dagtid för de som har P-tillstånd och begränsar tillgängligheten för övriga från kl 4 på morgonen till kvällen. Syftet är att de utan tillstånd ska förmås att välja andra färdmedel än bil.

Terminalerna har en taxa för de med P-tillstånd och en taxa för övriga. Användaren kan växla taxa med en tryckknapp och av biljetten framgår tydligt viklen taxa som valts.

Universitetet valde Cale MP 104 med soldrift på grund av miljöskäl, hög flexibilitet och enkel installation.

Cale MP 104 installerad vid Newcastle University.

 

Exempel på de två kvittotyperna för de med tillstånd (PERmit) respektive utan sådant (PUBlic).