Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Förnyat ramavtal med Eskilstuna Stad
Efter en offentlig upphandling har Eskilstuna stad förnyat kontraktet med Cale.

Ett nytt ramavtal har tecknats; för terminaler till hösten 2013 och, vilket är nytt, för service och reservdelar till hösten 2014.

Betydelsefullt vid utvärderingen var att utrustningen skulle hålla en hög driftsäkerhet.