Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Forestry Commission - Hamsterley Forest
Organisationen Forestry Commission har nyligen installerat ytterligare Cale-terminaler på skilda platser i Storbritannien.

I fritidsområdet Hamsterley Forest, County Durham, har en soldriven Cale MP 104-terminal installerats för betalning av inpasseringsavgift från bilister när de önskar köra leden Hamsterley Forest Drive och utnyttja valfri P-plats inom området.

Terminalen beställdes lackad i organisationens Forestry Commission egen gröna kulör.

Soldrivna MP 104-terminaler har installerats vid området Salcey Forest, Northamptonshire. De skriver ut både kvitto och en värdekupong som motoristen senare kan utnyttja i områdets eget café.

Cale-terminaler har även tagits i drift vid det nya besökscentret i Top Lodge, Fineshade Wood, Northamptonshire.

Forestry Commissions första Cale-terminal för kortbetalning kommer att installeras vid Delamere Forest, Cheshire. Den medger betalning med både kontokort och bankkort. MP 104-terminalen, som helt uppfyller de senaste kraven beträffande EMV Level 2 Chip & PIN, är dessutom utrustad med Chip and PIN-kortläsare och knappsats för inmatning av PIN-kod.