Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Framgångsrik biljettlös lösning i Storbritannien
Warwickshire County Council (landsting) använder i Pooley CWT 2120 för integrerad, biljettlös identifiering via registreringsnummer.

Pooley Nationalpark befinner sig vid Coventry-kanalen och uppgår till 62,5 hektar. Parken har blivit utnämnd till en “Plats av speciellt vetenskapligt intresse” tack vare dess historiska koppling till gruvindustrin. Här fanns i början av 1920-talet den första gruvan som genererade sin egen elektricitet.

Vid köpet uppmanas föraren att mata in fordonets alfanumeriska registreringsnummer via CWT 2120-terminalens touchskärm. Eftersom lösningen är biljettlös behöver föraren inte gå tillbaka till sitt fordon för att placera en biljett innanför vindrutan.

CWT-terminalen laddar sedan upp köpdata inklusive fordonets registreringsnummer i backoffice-systemet Cale WebOffice. 

En kamera byggd på GPRS-teknik fotograferar nummerskyltarna och exporterar fordonens registreringsnummer samt anger tidpunkt för när fordonen ankommer till respektive lämnar parken.

Den här informationen exporteras sedan till myndighetens övervakningssystem, som behandlar data även från andra betallösningar, t ex mobil betalning, olika tillstånd, etc.

En lista med fordon som inte har betalat för sin parkering via endera av erbjudna metoder (Cale WebTerminal, mobil, tillstånd, etc.) lämnas sedan till landstinget.

Den här nya parkeringsmodellen har ersatt ett bomsystem som tenderade att orsaka trafikstockning i rusningstid, vilket minskade bekvämligheten för besökarna.

Richard Parsons, Cale Briparc, och Graham Greenwood, Warwickshire landsting