Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Grön resplan i Storbritannien
Ny parkeringslösning för att främja ett miljövänligare åkande till och från jobbet

När West Somersets fullmäktige flyttade till nya lokaler i Williton utarbetades en resplan för personalen med målsättning att gynna miljömedvetna resval och minska det totala beroendet av privata bilar.

En flexibel och framsynt parkeringslösning behövdes, samtidigt som det fanns krav på tillgång till offentliga parkeringsplatser vid vissa tider. Cale levererade MP 104-terminaler anslutna till Cale WebOffice samt ett smartkortsystem baserat på Mifareteknik. Systemet ger anställda vid West Somersets fullmäktige ett visst antal timmars fri eller rabatterad parkeringstid per vecka. Det nätverkskopplade smartkortsystemet är fjärrstyrt och medger ändringar av varje enskilt anslutet smartkort, en stor fördel eftersom kortinnehavarna inte behöver gå med korten till parkeringskontoret för att på dem påfyllda.

Terminalerna är anslutna till Cale WebOffice. Kortläsarsystemet kan även fungera offline genom lokal lagring av data.

Jenny Genge (ansvarig för den gröna resplanen) och Mike Lewis (parkeringschef) i West Somersets regionsråd tillsammans med Richard Parsons (säljchef på Cale BriParc).