Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Helt autonom drift i Norge
För att öka effektiviteten har Cale AS för Oslo kommun installerat CWT 2110-terminaler med solarpanelen på egen stolpe.
Detta gör det möjligt för kunderna att driva terminalerna helt oberoende av eltillförsel. Detta ger lägre driftskostnader och är dessutom bättre för miljön.