Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Hur Indianapolis, USA, löst sina parkeringsproblem
Reason.TV har producerat en video om ett projekt Indianapolis genomfört för att förbättra parkeringssituationen i staden. Klicka på länken nedan för att se videon (på engelska)

How Indianapolis Fixed Its Parking Problems

Greg Ballard, Indianapolis borgmästare, som intervjuas i filmen, är entusiastisk över de enorma förbättringar i parkeringsverksamheten staden har upplevt sedan de installerade biljettlösa pay-by-space, MPC biljettautomater från Cale. I det nya parkeringsprogrammet som hanteras av ParkIndy har medlen för infrastruktur avsevärt stärkts genom privatisering. Innan systemuppgraderingen fick staden varje år in mindre än $100.000 USD i mynt. Hittills har de tjänat $1,4 miljoner USD under sitt första år med nytt system. "De går med vinst. Staden får in mer pengar. Vad är fel med det?", säger borgmästare Ballard.

Matthew Darst, parkerings- och säkerhetslösningar på Xerox, som också är med i filmen, kommenterar: "Vi har hand om driften, allt från tömningar till underhåll av automaterna". Darst ansvarar för ParkIndy-gruppen.

Dessutom har systemomläggningen inneburit märkbara förbättringar i övervakning, kundservice och maskinstabilitet, vilket till stor del bidrar till de ökade intäkterna och att allmänheten i hög grad är nöjda.

Cale America bidrar med ett kreativt helpdesk-program för ParkIndy. För övervakning använder de Cale WebOffice mobila övervakningstjänst.