Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Internationell supportfunktion förstärkt hos Cale Access
Sedan februari 2011 är Tony Lindberg anställd som internationell support hos Cale.

Tony har under 10 års tid arbetat på tillverkningsenheten för Cale-terminaler, ParkOPrint, som ingår i AQ-gruppen. Tony har huvudsakligen varit sysselsatt med montering och kvalitetskontroll av CWT 2100-serien. Detta gör honom mycket lämpad för att hantera internationella supportärenden hos Cale.

Tony arbetar både på huvudkontoret i Kista och i Gävle.