Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Invigning av Ställplats Grenna Hamn
Den 29 juni invigdes Ställplats Grenna Hamn i Gränna. Cale Access, som har levererat en MP 104-terminal till ställplatsen, var med på invigningen.

I dag finns i Sverige ca 56 000 husbilar och i Europa 1,4 miljoner, så behovet på framtida ställplatser är stort.

En arbetsgrupp, Husbilsdestination Sverige, har tagit fram ett koncept för att utveckla ändamålsenliga ställplatser för husbilar i Sverige. Fem pilotinstallationer, dit intressenter kan bege sig för att informera sig om konceptet, är planerade och målet är att det 2015 ska finnas 100 ställplatser i Sverige. Gränna Hamn är den andra ställplatsen i Sverige som tagits fram enligt det här konceptet. 

Ställplatsen har 30 platser och förutom platser finns tömningsstation, betalautomat, bom för in- och utkörning samt platser med elanslutning. Grenna Hamnbolag kommer att hantera driften. 

Cale-terminalen MP 104 styr såväl bom som el för den som önskar detta för sin övernattning.