Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Kanada föredrar Cale för parkering på såväl gator som på privata P-platser
Staden Montreal beställer ytterligare 120 Cale terminaler.

Staden Montreals förtjusning i sina Cale-produkter har resulterat i en order på ytterligare 120 terminaler. Installationerna i Montreal har blivit en stor succé varför man har beslutat att Cale-produkter även ska användas i områdena utanför stadens centrala delar.

Ett av staden Quebecs största parkeringsbolag, SPAQ, fortsätter att installera Cale-terminaler på alla sina parkeringsplatser.

Cale WebOffice blir alltmer populär hos Calekunder i Kanada. Tjänsten fortsätter att förankra sin position i parkeringsvärlden som den mest kompletta online-tjänsten som erbjuds på marknaden.