Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Laddningsutrustning för elektriska fordon
Testprojekt med laddningsutrustning för elektriska fordon genomförs runt om i Sverige

Laddning av elektriska fordon är ett ämne som bevakats intensivt i media på senare tid, och många elleverantörer jobbar med olika projekt där försöksinstallationer kommer att äga rum under 2009.

I början av 2009 deltog Cale i ett projekt initierat av Fortum. En komplett laddstation med betalenhet sattes upp på Campus Värtan på Lidingövägen i Stockholm. Cale bidrog med betalenheten, som mot mynt- eller kortbetalning gav tillgång till en viss laddningsenhet. Betalterminalen styrde strömmen till den valda laddningsenheten under den tid som betalning erlagts för.