Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Mole Valley District Council, Storbritannien
Cale BriParc i England har nyligen installerat MP 104-terminaler vid flera parkeringsanläggningar i området Mid Surrey på beställning av Mole Valley District Council.
Installationen omfattade såväl kompletta Cale MP 104- terminaler som enbart överdelar (skåp). De sistnämnda monterades på befintliga stativ från den tidigare terminalleverantören. Denna flexibilitet hos terminalerna erbjuder kunder som Mole Valley District Council möjligheten att reducera sina inköps- och skrotningskostnader genom att man kan använda existerande stativ av andra fabrikat i stället för att skrota dem vid inköp av nya terminaler. Mole Valley District Council har även abonnemang på tjänsten Cale WebOffice för att administrera sina Cale-terminaler.