Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Ny befattning hos Cale Access
Vi har nöjet att presentera en omorganisering inom Cale-gruppens operativa moderbolag Cale Access AB.

Anton Kaya, som tidigare arbetat som chef för avdelningen "Business Projects & Product Management", har utsetts till Vice VD inom Cale Access AB. Denna tillsättning är ett uttryck för Cale-gruppens målsättning att skapa en starkare organisation inriktad på internationell tillväxt och produktstrategier inom betjänade marknadssegment.

Anton Kaya kommer i sin nya roll att fokusera på sina tidigare ansvarsområden, samtidigt som han, i samarbete med Cale-gruppens ledning, kommer att ägna sig åt övergripande produktstyrning och samordning av gruppens produktstrategier. 

Ewa Johansson, som i september 2008 utsågs till Vice VD inom Cale Access AB, kommer även framöver att inneha den rollen och fokusera på ärenden relaterade till affärsutveckling och integration av bolagen inom Cale-gruppen.