Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Ny befattning hos Cale Access
Vi har nöjet att presentera en omorganisering inom det operativa moderbolaget Cale Group, Cale Access AB. Ewa Johansson, tidigare marknads- och försäljningsdirektör, har utsetts till vice VD på Cale Access AB

Denna utnämning betonar Cale koncernens mål att skapa en starkare organisation med inriktning på global tillväxt och verksamhetsutveckling inom våra marknadssegment.

I sin nya roll kommer Ewa Johansson att fortsätta med sina tidigare ansvarsområden, och i samarbete med koncernledningen kommer hon också att fokusera på verksamhetsutveckling och koncernintegration.