Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Ny beställning från Stockholm
Stockholm Stads Trafikkontor har ungefär 900 terminaler från Cale installerade och i drift. I september gick staden till upphandling för att förnya en del av befintlig äldre utrustning. 
I mitten av november meddelade Stockholm Stads Trafikkontor att uppdraget gått till Cale Access som uppfyllde de tekniska specifikationerna och övriga krav. Terminalerna kommer att installeras innan jul på Stockholms gator.