Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Ny Cale-distributör för Australien
Cale Access har valt Traffic Technologies, med huvudkontor i Victoria, till ny distributör i Australien.
Traffic Technologies är väletablerade med försäljnings- och serviceställen över hela Australien. Företaget ser mycket entusiastiskt fram emot att etablera Cale som nr 1 i Australien när det gäller produkter för gatu-parkering. Cale-produkter har funnits i Australien sedan början av 80-talet. Traffic Technologies storlek och representation över hela kontinenten ger goda förutsättningar för att företaget ska kunna öka Cale-produkternas marknadsandelar.