Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Ny parkeringsmodell vid Sunderland University, UK
Universitetet i Sunderland, UK, har nyligen installerat soldrivna Cale MP 104 Compact-terminaler efter ett beslut att införa ett nytt parkeringssystem.

Ledningen tog beslutet främst för att förhindra igenkorkning av vägarna i området. På grund av ombyggnationer och personalförflyttningar var alla parkeringsplatser ofta upptagna och personal och studenter hade stora svårigheter att hitta lediga platser.

Genom att införa ett pay & display-system avsåg man att skapa ett rättvisare sätt att betala för parkering eftersom man endast skulle betala för de dagar man parkerar i området. Det skulle även uppmuntra bilisterna att utnyttja alternativa transportmedel när så var möjligt och därigenom överlåta p-platserna till dem som inte hade andra alternativ än bilen.

Universitetet valde ett system där tillståndsinnehavare, t ex personal och studenter, genom att trycka en speciell knapp erhåller en rabatt på 20 pence per timme upp till en maximal dygnsavgift på 1 pund. Biljett och tillståndsbevis placeras väl synliga innanför vindrutan. Övriga tillfälliga besökare vid universitetet betalar den normala taxan 50 pence per timme. Inga andra bilister får utnyttja universitetets parkeringsplatser.

P-vakter kan enkelt avläsa biljetten innanför vindrutan. Om biljetten har köpts till reducerat pris kontrolleras även att giltigt tillståndsbevis har placerats innanför vindrutan.

Cale-terminalerna kan lätt uppgraderas för att acceptera kortbetalning om universitetet senare skulle besluta att införa kontantlös betalning.

Alla terminalerna vid Sunderland University är anslutna till tjänsten Cale WebOffice för övervakning och programmering av terminalerna samt för inhämtning och bearbetning av statistikunderlag.