Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Ny parkeringsstrategi på Trossö, Karlskrona
Karlskrona inför en ny parkeringstrategi för att förbättra parkeringssituationen på Trossö. De har valt att göra detta med Cales CWT Compact-terminaler.

På Trossö i Karlskrona har det i flera år funnits behov av att förbättra parkeringssituationen. En projektgrupp som tillsattes 2010 gjorde en totalinventering av antal parkeringsplatser, behov och parkeringsbeteende. I den omfattande studien kom gruppen fram till att ett ökat antal avgiftsbelagda parkeringsplatser skulle lösa problemen med för få parkeringsplatser. Utifrån studien har kommunfullmäktige i Karlskrona beslutat att införa en ny parkeringsstrategi, där antalet avgiftsbelagda parkeringsplatser på Trossö utökas från 650 till 3 600.

Trossö delades in i tre zoner, där parkering blir billigare ju längre från stadskärnan man kommer. Om man bor eller pendlar till Trossö kan man köpa månadskort, det så kallade Trossö-kortet, för 100 kr/månad. Turister kan köpa ett kort för en kortare period. 

Cale fick efter en upphandling uppdraget att leverera de nya parkeringsterminalerna. Karlskrona har valt att investera i Cales senaste terminalmodell CWT Compact.

Installation sker under juni 2012. Totalt sett placeras 23 terminaler ut, varav 5 är svarta, och i dessa kan man köpa det ovan nämnda Trossö-kortet. Övriga terminaler är grå.

 

Källa:
Infab, infabab.se
Tidningen Viken nr 2, 2012, sid 14-15