Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Organisationsförändring
Cale Group har gjort en organisationsförändring inom moderbolaget. Den 1 september 2006 slogs IT-funktionen samman med avdelningen Service & Support.

En nära samverkan mellan Service & Support och IT är väsentlig för att vi ska kunna säkerställa funktionen globalt beträffande såväl produkter som tjänster.

Andreas Jansson, som ansvarar för IT-funktionen inom Cale Group, har utsetts till ny chef över Service & Support och IT. Andreas har arbetat inom Cale Group sedan 2005 och har tidigare varit ansvarig för liknande funktioner inom andra IT-relaterade företag.