Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Parkeringsterminaler i Norge

I Oslo har CWT 2110 körts som ett pilotprojekt sedan i mars. Park Nordic AS är ett nyetablerat parkeringsföretag som bestämt sig för att använda CWT 2100 för alla kommande projekt.

Dessutom förlängde i juni i år det APCOA-ägda parkeringsföretaget EuroPark AS avtalet för leverans av MP104-terminaler. Cale AS har också påbörjat arbetet med att byta ut Cale terminalerna för Q-Park AS, ett annat stort parkeringsföretag. Time Park AS/Time Park Service AS ökar hela tiden antalet Cale terminaler, särskilt i köpcentrum och vid hotell. Samtliga ovan nämnda företag har sina terminaler anslutna till Cale WebOffice.

Kommunerna Drammen och Narvik beslutade under andra kvartalet 2008 att köpa sina terminaler från Cale under de kommande åren.