Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Spanien börjar ta fart!
Efter framgångarna i Ejea de los Caballeros och Ponferrada har operatören Empark visat förnyat förtroende för Cales varumärke genom att beställa ett antal CWT Compact-terminaler för installation i staden Huesca. Terminalerna är konfigurerade för myntbetalning och kontaktlös betalning i framtiden.

Kunden kommer vid den här installationen att använda sig av en del ny, smart funktionalitet. Några exempel är dataexport av statistik till Emparks tredjepartsserver, pågående köp i realtid för övervakning samt en funktion där kunden inom en viss tid kan annullera parkeringsböter genom att betala via terminalen. Beloppet att betala blir då lägre än bötesbeloppet.

Snart kommer det också vara möjligt att kontrollera i offline-läge om kunden fortfarande har rätt att annullera boten.

Ladda ner senaste versionen av Cale WebOffice-broschyren för att läsa mer om de nyaste funktionerna. Denna finns i skrivandets stund endast på engelska.