Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Stor CWT 104-order från Kassel, Tyskland
Ytterligare CWT 104-terminaler beställda av Kassel efter en offentlig upphandling

Efter en offentlig upphandling på parkeringsutrustning, har den tyska staden Kassel beställt ytterligare drygt 100 CWT 104-terminaler från Cale Deutschland. Tillsammans med existerande MP 102- terminaler har staden nu knappt 200 Cale-terminaler plus ett antal av klassikern MP 5005. För att kunna ha full och kontinuerlig kontroll över de nya terminalerna har staden Kassel beslutat att ansluta dem till backoffice-tjänsten Cale WebOffice.

Staden Kassel är över 1 000 år gammal och har för år 2010 utsetts till en av de europeiska kulturhuvudstäderna.