Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Svendborg Kommune i Danmark byter till Cale-terminaler

Svendborg Kommune beställde sina allra första parkeringsautomater från en av Cales huvudkonkurrenter. Efter drygt två år beslutade kommunen att ersätta terminalerna med Cale MP 104-terminaler, huvudsakligen för att  man ville få igång betalning med bensinkort samt funktionen efterskottsbetalning. Den senare erbjuder kunden möjlighet att betala enbart för uttnyttjad parkeringstid.

Terminalerna, som medger betalning med mynt och kort, är utrustade med GPRS-modem och kommer att anslutas till tjänsten Cale WebOffice för transaktionstömningar, statistikinhämtning, larmövervakning, etc. Bytet till Cale som leverantör, via den danska Cale-distributören TTS A/S, kommer även att säkerställa reservdelsleveranser på utsatt tid så att maximal driftssäkerhet kan uppnås.