Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Test av stegvis efterskottsbetalning
Bekväm funktionalitet som erbjuder kunden möjligheten att betala för exakt parkerad tid

Stegvis efterskottsbetalning är en uppgraderingsmöjlighet för parkeringsoperatörer med terminaler för förskottsbetalning med kort. Funktionaliteten är utbredd i Norge och testas nu också av Malmö Parkering i Sverige.

Stegvis efterskottsbetalning är en kombination av förskottsbetalning och efterskottsbetalning med kort. Kunden drar/sticker in sitt betalkort i terminalen och stegar upp önskad parkeringstid. Om han återkommer tidigare än väntat, kan han avsluta parkeringstiden genom att dra/sticka in sitt kort en andra gång. Han kommer då endast att debiteras för faktiskt använd parkeringstid. Om kunden inte använder kortet en andra gång kommer han att debiteras för hela den förskottsbetalda perioden. För normal förskottsbetalning existerar inte möjligheten att korta parkeringstiden om kunden återvänder tidigare.

Stegvis efterskottsbetalning är mycket bekvämt för kunden, eftersom han kan gardera sig genom att ange mer parkeringstid än han tror sig behöva och ändå endast betala för faktiskt använd tid.