Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

VD-skifte inom Cale-gruppen

Presentation av ny VD för Cale Access AB och Cale-gruppen ägde rum den 26 augusti. Samtidigt presenterades två nya styrelsemedlemmar.

Den 26 augusti presenterades Henrik Mella som ny VD för Cale Access AB och Cale-gruppen. Henrik tillträder befattningen måndagen den 11 oktober.

Bakgrunden till denna förändring är att Torkel Härdeman redan i slutet av förra året informerade styrelsen om att han önskade ”trappa ner” efter många års intensivt och framgångsrikt arbete med att leda och utveckla Cale-gruppen.

Under vintern och våren i år har en omfattande rekryteringsprocess genomförts vilken avslutades med att styrelsen erbjöd Henrik Mella VD-uppdraget.

Henrik kommer närmast från en befattning inom Assa Abloy som affärsenhetschef EDL med ansvar för passersystem och elektriska lås. Tidigare var Henrik ansvarig för Assa Abloys verksamhet i Ryssland, vilken under Henriks ledning samordnades, från att tidigare varit en marknad där många olika bolag inom Assa Abloy koncernen agerat självständigt men med begränsad kommersiell framgång. Förändringen som genomfördes blev lyckosam med ett starkare erbjudande till marknaden, hög försäljningstillväxt och god lönsamhet.

Innan Assa Abloy sejouren var Henrik under fyra år konsult hos McKinsey där han arbetade med projekt som fokuserade på strategi, marknadsföring/försäljning, affärs- och organisationsutveckling för industri och konsumentvaruföretag.

I samband med att Henrik tillträder som VD kommer vissa förändringar att göras i styrelsen. Torkel kommer att gå in i styrelsen och från denna plattform följa sin efterträdares arbete. Dessutom kommer ytterligare två nya styrelseledamöter att ingå i styrelsen; Paula Kökeritz och Fredrik Hansson. I samband med att dessa tillträder kommer Ulf Körner att lämna styrelsen efter att ha varit en mycket positiv och aktiv ledamot sedan Mellby Gård Industri förvärvade Cale-gruppen från Bewator.

Paula Kökeritz är verksamhetskonsult verksam inom Logica IDT och Fredrik Hansson är tidigare VD, numer styrelseledamot i Roxtec AB.

Henrik Mella