Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Avsevärd uppgradering i Nederländerna - från MP 102 till senaste parkeringsstandarden
Huvudstaden i det så kallade “gröna hjärtat” i Nederländerna, staden Woerden, är på gång att uppgradera till den senaste tekniken inom parkering Cale har att erbjuda.

Staden Woerden är en “gammal” Cale-kund, som sedan lång tid tillbaka använder MP 102-automater. På senare tid har de utökat med övervakning från det nya holländska utvecklingsföretaget, Cale Netherlands, som också ligger i Woerden.

För att kunna uppfylla sina ambitiösa planer på en helt digitaliserad parkeringsverksamhet valde staden Woerden Cale som leverantör av en övervakningslösning som ska följas av automater med registreringsnummerinmatning. Den här installationen är unik eftersom det är första gången som automater från Cale kombineras med Cales egen lösning för övervakning. Staden Woerden säger att lösningen kommer att innebära ökade intäkter genom att betalningsviljan höjs samtidigt som staden minskar sina operativa kostnader.

I juni 2012 togs övervakningslösningen i drift, i oktober 2012 introducerades digitala tillstånd och 1 juli 2013 kommer de nya automaterna med registreringsnummerinmatning att tas i drift. Samtidigt kommer mobila betalningar att introduceras.
Övervakningslösningen har redan i dag stöd för de nya komponenterna, men även för att i framtiden lägga till nya leverantörer inom mobilbetalning, tillstånd etc.

Installationen kommer att ske i samarbete med parkeringsoperatören ParkeerService.