Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Cale vinner terräng i Norge
Antalet Cale-terminaler och Cale WebOffice-abonnemang ökar stadigt.

I början av 2008 var omkring 45 kunder, med ca 900 Cale MP 104-
terminaler, anslutna till Cale WebOffice. Bland kunderna finns parkeringsbolagen EuroPark AS, Time Park AS, Q-Park AS och kommunerna Arendal, Bodø, Bærum, Drammen, Kristiansand, Moss, Molde, Ringerike och Tromsø.

I ett gemensamt projekt har bomsystemleverantören Proxll AS och Cale AS ersatt de flesta biljetterminaler av märket ACCENT med Cale-produkter på den norska marknaden.

Nya Cale MP 104-terminaler beställdes under det sista kvartalet 2007 av parkeringsbolagen EuroPark AS, Time Park AS och Q-Park AS samt av städerna Bergen, Oslo och några av de ovannämnda städerna.