Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

EMV-terminaler till Södertälje, söder om Stockholm
P-Service, en privat parkeringsoperatör i Stockholms-området, har köpt ett antal EMV-godkända MP 104-terminaler.
Cale-terminalerna är lackade i en speciell, grön färg, för att betona operatörens miljömedvetenhet.