Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Med MPC slår Cale BriParc ankare i Dover
Hamnkanalen Dover, belägen på Englands sydvästra spets, har alltid haft stor betydelse för trafiken som korsar kanalen och nu satser de även på att kontrollera bilparkeringstrafiken.

Dover Hamn beslutade nyligen att uppgradera sina existerande parkeringsterminaler till nyare, modernare, då de befintliga var mycket gamla och opålitliga och Dover hade haft en hel del problem med dem. Dover bedömde, efter att ha jämfört olika terminaltyper och backoffice-mjukvaror, att Cale BriParc erbjöd den bästa lösningen. Kunden valde slutligen att installera MPC-terminaler, uppkopplade till den smarta Cale WebOffice-lösningen.

I och med installationen av Cale-terminaler har ovan nämnda problem upphört och kunden spar både tid och pengar, eftersom behovet av att åka runt och se till terminalerna avsevärt har minskat.