Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Ny order till Cale från Portugal
Parkeringsbolaget Parques Tejo har tecknat ett tillsvidareavtal beträffande leverans av soldrivna MP 104-terminaler.
De kommer att installeras i samhällena Algés, Paço de Arcos och Miraflores i slutet av 2006. Ett tre månaders prov med en Cale-terminal uppkopplad mot Cale WebOffice kommer att äga rum i orten Alges.