Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Örebro sjukhus inför smart hantering av personalparkeringstillstånd
Sjukhusets personal kan numer köpa sina parkeringsbiljetter via en speciell Cale-terminal.

Örebro sjukhus har från och med 5 november infört en avancerad teknik från Cale för att bättre hantera sin personalparkering. En terminal har ställts upp i sjukhusets galleria för detta ändamål. Terminalen är låst för alla som inte har landstingskort (e-tjänstkort).  

En integration har gjorts med Cale WebOffice 2, där information om 7000 anställdas e-tjänstkort har importerats och löpande uppdateras.

Förfarande vid köp av månads- eller årskort*:

  1. Kunden validerar sitt e-tjänstkort via en kontaktlös läsare på CWT Compact-terminalen. Detta låser upp terminalen.
  2. Kunden knappar in sitt registreringsnummer (max 2 bilar). Personalen kommer senare att kunna parkera biljettlöst.
  3. Kunden väljer tillståndstyp (månads-, årskort etc). Sedan betalar han med sitt eget betalkort (MasterCard eller VISA).

Securitas sköter övervakningen med hjälp av Cales CWO 2 mobilapplikation.

Fördelar med att köpa parkeringskortet i automaten, i stället för såsom tidigare via en blankett på intranätet, är att det är mer flexibelt. Dels får man biljetten direkt och behöver inte vänta på administration och utskick av kortet. Dels kan man köpa sitt kort när man vill i månaden och det gäller då en hel månad. Tidigare hanterades endast kalendermånader. Detsamma gäller för årskort.

En annan fördel är att om kunden tappar sin biljett så kan parkeringsvakten knappa in registreringsnumret och därigenom verifiera att parkeringen är betald. Receptionen i gallerian kan också skriva ut kvittot igen genom användande av CWO 2-användarrollen ”reception”.

 

*) Årskort kan köpas från och med december.