Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Nyheter

Serviceavtal tecknat med Solna Stad
Cale har, sedan första oktober 2009, tecknat ett servicekontrakt med Solna Stad för komplett service av samtliga 230 terminaler runt omkring i Solna.
I samband med detta investerades i ett antal nya CWT 104. Dessa terminaler ingår i ett pilotprojekt.